Finančno - računovodske storitve

- administrativna dela,

- knjiženje in pregled poslovne dokumentacije,

- obračun prispevkov, plač, pogodbenega dela,

- vodenje seznama osnovnih sredstev in obračun amortizacije,

- priprava letnih in medletnih bilančnih podatkov,

- priprava obračuna DDV,

- priprava trošarinskih podatkov,

- mesečno obveščanje o novostih in spremembah v zakonodaji,

- priprava poslovnih poročil,

- oddaja dokumentacije na FURS, Ajpes in SURS,

- priprava in izdaja računov v vašem imenu (e-računov proračunskim uporabnikom),

- priprava izpiskov odprti postavk v vašem imenu,

- priprava opominov v vašem imenu,

- priprava prejemnih listov za trgovine in kartic porabe za gostilne.

Davčno in poslovno svetovanje

- ob registraciji fizične osebe z dejavnostjo ali pravne osebe pri Ajpesu svetujemo in pripravimo podatke za ZZZS in FURS,

- na podlagi zahteve naročnika in njegovih preferenc pripravimo načrt optimalnega finančnega poslovanja za vnaprej določeno obdobje,

- pred oddajo bilančnih podatkov na Furs in Ajpes s poslovnim partnerjem davčno optimiziramo davčni obračun,

- drugo poslovno svetovanje.

Priprava razpisne in druge dokumentacije

- pripravljamo razpisno dokumentacijo za razpise, ki jih objavlja Slovenski podjetniški sklad, Eko sklad in druge inštitucije,

- pripravljamo razkritja poslovanja podjetij, ki jih morajo naročniki predložiti na banke in druge finančne inštitucije v primeru urejanja kreditne ali leasing dokumentacije.

Vodenje kadrovske evidence

- ureditev prijave/odjave v obvezno zdravstveno zavarovanje pri ZZZS,

- ureditev prijave/odjave družinskih članov v obvezno zdravstveno zavarovanje,

- priprava pogodb o zaposlitvi,

- priprava avtorskih pogodb in podjemnih pogodb,

- priprava evidence o delovnem času in izrabi le-tega,

- pripravimo prijavo potrebe po delavcu pri ZRSZ,

- priprava dokumentacije za izdajo delovnega dovoljenja za tujca s strani ZRSZ,

- arhivska hrambe.

Storitve bančništva

- na podlagi dogovora in vnaprejšnjega pooblastila pripravljamo in izvajamo plačilni promet preko e-banke za naročnike,

- priprava UPN/SEPA nalogov za naročnike,

- mesečna priprava dokumentacije za direktne bremenitve.

Arhivske storitve

- za vse poslovne partnerje hranimo poslovno dokumentacijo za tekoče in preteklo leto ter arhivsko dokumentacijo o davčnih obračunih, kadrovskih evidencah ipd.

Druge ekonomske storitve

- zastopanje naročnika v primeru davčnega inšpekcijskega pregleda,

- priprava dokumentacije za E-izvršbo,

- priprava dokumentacije za prijavo terjatev v postopek prisilne poravnave,

- priprava dokumentacije za prijavo terjatev v stečajni postopek,

- priprava ponudb po naročnikovih željah,

- urejanje dokumentacije ob prihodu v naš računovodski servis, ki je mogoč kadarkoli med letom,

- storitve opravljamo tudi za naše poslovne partnerje izven naših poslovnih prostorov – outsourcing kadrov,

- po dogovoru s konkurenco smo pripravljeni opraviti za njih tudi del njihovih računovodskih storitev.

Cenik

Cena opravljenih računovodskih storitev se določi na podlagi dogovora med naročnikom in izvajalcem storitev. Osnova za določitev cene je računovodska tarifa, ki jo izdaja Zveza računovodskih servisov, ki posluje v sklopu Gospodarske zbornice Slovenije ali predhodno dogovorjen mesečni pavšal.