Finančno-računovodske storitve

Za Vas opravimo administrativna dela, izdajanje računov, knjiženje dokumentacije in pripravimo vse vrste obračunov ter jih posredujemo na Furs, Surs in Ajpes.

Davčno in poslovno svetovanje

Ob ustanovitvi podjetja vam pomagamo izpolniti vse birokratske zahteve, za stranke pripravimo načrt finančnega poslovanja in pred oddajo bilančnih podatkov na Furs optimiziramo davčni obračun.

Druge ekonomske storitve

Zastopamo vas v primeru davčnega inšpekcijskega pregleda, pripravimo dokumente za prijavo terjatev v stečajnem postopku ali postopku prisilne poravnave, računovodske storitve opravimo na sedežu naročnika.